Škola hrou – pre deti sociálne vylúčené

Škola hrou – pre deti sociálne vylúčené.

Je podujatie zamerané na zvýšenie kultúrnosti detí z rómskych osad. Je to séria vzdelávacích workshopov  pod vedením profesionálnych umelcov a pedagógov  pre deti z rómskych osád prešovského kraja a následná spoločná prezentácia – koncert  detí s profesionálnym  hudobným zoskupením, ktorý sa uskutočnil  v sobotu  11.9.2010, o 16.00h v obci Čičava.

Cieľom série podujatí je :

1.) motivovať deti z prostredia rómskych komunit do práce na sebe formou, ktora im je blízka, ukazať deťom jednoduché know-how, ako tvorivo, s využitím doma vyrobených hudobných nástrojov uchopiť hudbu a naučiť sa prostredníctvom hudby komunikovať,

2.) každému dieťaťu (bez ohladu na schopnosti) dať šancu stať sa umelcom a zacať na sebe pracovať

Projekt predstavuje účinkujúcich a ich schopnosti v inom obraze ako doteraz fungujúce projekty. Nejde o špičkový výkon výberových detí, ale venuje sa všetkým deťom a dlhodobo ich kultivuje. Teda ťažisko projektu nie je len v prezentácii výsledkov, ale aj v  systematickej práci, ktorá samotnej prezentácii predchádza.

Škola hrou – pre deti sociálne vylúčené,  je projekt, ktorý zorganizovalo Občianske združenie Umenie pre všetkých.

Fotogalériu k projektu nájdete na stránke ŠKOLA HROU.

Advertisement
Zverejnené v kategórií supertrieda, tvorivosť | Pridaj komentár

Reportáž a rozhovor na STV 2.

V nedeľu 13.6. 2010 o 20:10 na STV 2 sme v dlhej 11 minútovej reportáži v relácii Umenie hovorili o Supertriede.  Slovenská televízia prezentovala aj triedu z Jurského, ktorá postúpila z  festivalu Supertrieda pre všetkých  a ako hosť vystúpila na finále súťaže Supertrieda v PKO v Bratislave.  V dokumente hovorí učiteľ Peter Pompa o príprave a práci s rómskymi deťmi.  Reláciu si môžete pozrieť v online archíve  STV. Prinášame linku na reláciu Umenie z 13.6.

Zverejnené v kategórií supertrieda, tvorivosť | Pridaj komentár

Základná škola z Jurského na finále Supertriedy v Bratislave.

Ako hosť vystúpila na finále súťaže v Bratislave  vo Veľkej sále PKO 27.mája 2010 trieda z Jurského.  Spojili sme dva projekty, čo umožnilo prísť a vystúpiť vo veľkom projekte rómskej triede, ktorá sa prezentovala na “Malej Supertriede”. Podarilo sa nám to, o čom sme už hovorili, postupne dosiahnuť, aby sa aj rómske triedy zapájali do aktivít,  najskôr v projekte “Supertrieda pre všetkých” a neskôr v Supertriede. Trieda z Jurského vystúpila ako hosť so svojim programom, ktorý pripravili vrámci vyučovania,  hoci nebol koncipovaný podľa pravidiel súťaže, mal vysokú úroveň a rozhodne sa by na oblastnom kole súťaže  v konkurencii “nestratil”.  Veríme že sa do budúceho ročníka prihlásia a budú mať program ktorý sa zaradí do súťaže  Supertrieda.

Zverejnené v kategórií supertrieda, tvorivosť | Pridaj komentár

List z Jurského.

SuperTRIEDA pre všetkých.

O súťaži Supertrieda pre všetkých sme sa dozvedeli od pani Bodnárovej, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.

Naša základná škola s materskou školou má všetkých žiakov z rómskeho etnika . Zamestnanci z rómskeho etnika tvoria 30% celkového počtu zamestnancov.

Na vystúpenie sa žiaci tešili a svedomito pripravovali. Podiel žiakov pri realizácii je asi 30%, nakoľko sme sa takejto súťaže zúčastnili prvý krát. Problémom sa pre nás stal nesúhlas rodičov s vycestovaním do vzdialenejšieho mesta. Deti sa však veľmi tešili, pretože mnohí z nich ešte nikdy neboli ďalej ako v Kežmarku. Cestu do Prešova si nevedeli ani predstaviť. Žiaci majú problém s cestovaním- zvracajú, je im zle. Cestu do Prešova a späť žiaci zvládli s menšími problémami, ale nič ich neodradilo.

Po vystúpení a vyhodnotení sme sa vybrali do „veľkého“ mesta. Prvý krát boli na „pohyblivých schodoch“ v TESCU. Prvý krát videli námestie, parky ,obchodné domy, sídliská, trolejbusy. Veľmi sa im páčili kvitnúce magnólie.

V triede máme aj začlenených- integrovaných žiakov pre mentálny postih. Aj títo sa však svojich úloh zhostili bez problémov a celý nácvik, realizáciu aj vystúpenie zcelilo kolektív.

S pozdravom

Mgr. Anna Tkačiková

riaditeľka ZŠ s MŠ

Základná škola s materskou školou Jurské

Zverejnené v kategórií supertrieda, tvorivosť | Pridaj komentár

Festival Supertrieda pre všetkých. Prešov 13. mája 2010

V divadle A. Duchnoviča vystúpili rómske triedy v rámci nultého ročníka projektu Supertrieda. Sála bola plná, diváci – deti aj dospelí plní očakávaní, odborníci čakali na vystúpenia rómskych tried.  Bezprostredne po festivale sa uskutočnil krátky workshop odborníkov s učiteľmi rómskych tried. Všetci – teda účinkujúce deti, ich pedagógovia, odborníci ako aj verejnosť okolo projektu Supertrieda (učitelia škôl, divadelníci, ľudia zo samosprávy aj novinári) sa zhodli na tom, že je viac ako vhodné aby sa festival zopakoval.

Fotogalériu z podujatia nájdete v archíve Supertriedy.

Zverejnené v kategórií supertrieda, tvorivosť | Pridaj komentár

Supertrieda pre všetkých. Iný festival pre deti.

Vystúpenie v rámci projektu Supertrieda 2009/2010Supertrieda pre všetkých je iným festivalom pre deti a mládež. Je určená deťom z rómskych a zmiešaných tried a škôl. Vznikla pri realizácii projektu Supertrieda, z jednoduchej potreby pomôcť pripraviť vlastný program aj deťom, ktoré sú menej ostrieľané, deťom, ktoré sú považované za menej talentované, menej disciplinované, deťom, na ktoré sa pri podobných príležitostiach rado zabúda. Festival Supertrieda pre všetkých sa uskutoční 13.5. v divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove.  Prvé lastovičky z rómskych tried a ich učitelia predstavia svoje diela, ktoré sa im podarilo pripraviť v rámci vyučovania.  Pretože ide o nultý ročník, kritéria sú volnejšie ako pri sesterskom projekte Supertrieda. Rómske a zmiešané kolektívy a ich učitelia majú voľnú ruku pri výbere témy, predstavenie by malo obsahovať prvky hudobné, pohybové a výtvarné.  “Malá Supetrieda” nie je zatiaľ súťažou. Je to festival. Iný festival nielen pre rómske deti.

Ak chcete prihlásiť svoju triedu do projektu Supertrieda pre všetkých, pošlite prosím email na adresu info @ supertrieda . sk (medzery treba pred odoslaním emailu vymazať), alebo zatelefonujte na telefónne čísla uvedené v Kontaktoch .

Zverejnené v kategórií supertrieda, tvorivosť | Pridaj komentár